องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
   วัดเกาะสีเสียด  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
ชื่อสถานที่ : วัดเกาะสีเสียด
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านเกาะสีเสียด
 
ข้อมูล : เป็นวัดประจำหมู่ที่ 3 บ้านเกาะสีเสียด ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 357 ท่าน