องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
   วัดฟากทุ่ง  (จังหวัด กำแพงเพชร)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : วัดฟากทุ่ง
 
ที่ตั้ง : ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
 
ข้อมูล : เป็นวัดเก่าแก่ของชาวตำบลโนนพลวง ที่มีพระพุทธรูปจำลองของหลงพ่อเพชร หลวงพ่อพลอย ที่ชาวตำบลนับถือ ประดิษฐานไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง
 
 
ผู้เข้าชม 938 ท่าน