องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    24 มี.ค. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเทำป้ายไวนิล ตาม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มี.ค. 2562 2
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.คลองน้ำไหล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับ ผู้เข้าร่วมโครงการ วิทยากร และเจ้าหน้า ตาม โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24 มี.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบ่อทอง(สายหน้าบ้านนางต๋อย ศรีคชไกร ถึงหน้าบ้านนางรัชนี บุญมี) ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธ   22 มี.ค. 2562 6
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านพราน   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยในชั้นเรียน(เด็กไม่ยอมแปลงฟัน)   22 มี.ค. 2562 16
ข่าวกิจกรรม ทต.ประชาสุขสันต์   โครงการสัตว์ปลอดโีรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   22 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ประชาสุขสันต์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป   22 มี.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ประชาสุขสันต์   ประกาศเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อการสสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   22 มี.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1909