องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล   21 มี.ค. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   19 มี.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   18 ก.พ. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562   11 ก.พ. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   21 ม.ค. 2562 32
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16 ม.ค. 2562 55
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561   7 ม.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561   26 ธ.ค. 2561 47
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง    30 พ.ย. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือดำเนินของหน่วยงาน   23 พ.ย. 2561 67
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 46