องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 6 บ้านคุยมะม่วง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ศูนย์วัสดุรีไซเคิล หมู่ที่ 6 บ้านคุยมะม่วง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) ประจำปี 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ส.ค. 2561 เวลา 09.27 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 106 ท่าน