องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561  
 

               องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง จัดกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2561 เวลา 13.42 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 95 ท่าน