องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
ขอเชิญชวนเข้าร่วมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้น้ำ  
 

    องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ขอเชิญชวนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการใช้น้ำ ตามนโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว Green office เพื่อ การลดการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างสิ้นเปลืองและปฏิบัติตามาตรการอย่างเป็นระบบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ค. 2561 เวลา 09.44 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 94 ท่าน