องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ ปานสุขสาร กำนันตำบลโนนพลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีกิจกรรมถือศีล 8 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด และถวายภัตตาหารเพล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 15.42 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 97 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย