องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
โครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ ปานสุขสาร กำนันตำบลโนนพลวง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม คือ เครือข่ายกลุ่มโรคติดต่อตำบลโนนพลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 11.06 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 86 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย