หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในบริเวณพื้นที่ตำบลโนนพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกจากบ้านนางกอน พันจั่น ถึงแยกหลังไดมอนด์ การ์เด้นส์ รีสอร์ท หมู่ ๑ บ้านฟากทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2562 ]ซื้อซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับโรงเรียนในเขตตำบลโนนพลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท 7696 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ธ.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๙๒๖๒ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9072 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.49-002 หมู่ที่ 1 บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2561 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5